fredag 13 mars 2009

Mini Turnering 40K lördag 21 Mars (Kalmar)

Det är dags att dra i gång 40k verksamheten här i stan vi tänkte börja med att ha en mindre vänskaplig turnering nästa lördag, här kommer lite rikt linjer:

I din anmälan skall finnas namn, telefonnummer, armélista och uppgifter om vilken förening du tillhör. Armélistan skrivs med fördel direkt i mejlet eller i wordformat.

Anmälan görs till martin_lindblom@hotmail.com

Arrangören förbehåller sig rätten att efter granskning av armélistan neka spelare att delta.

Din armé får inte överskrida 1500pts och måste uppfylla minimikraven för målnig. Alla modeller skall vara basade och målade i minst tre färger.

För att turneringen skall flyta på så smidigt som möjligt skall du ha med egna tärningar, templates, tärningar och annat som krävs för spel. Du har givetvis med dig de regelböcker och ev. errata dokument som du behöver för att spela din armé.

Turneringen spelas med öppna listor och det betyder att du ska ha med dig två läsliga exemplar av den egna armelistan så att dina motståndare kan få ev. frågetecken uträtade.

Modellerna du använder skall uppfylla kraven på wysiwyg. Arrangören förbehåller sig rätten att godkänna smärre undantag och att i vissa fall ta modeller som kraftigt avviker från regeln ur spel.

Du skall ha två markörer med dig. Markörer utgörs av runda 40mm baser. Markörerna bör ha något gemensamt med resten av din styrka beträffande utformning. I annat fall accepteras förbandsmotiv el. dyl. målat på markören.

Följande arméer är tillåtna för spel i turneringen
Tyranids: Codex Tyranids
The Inquisition: Codex Daemon Hunters eller Codex Witch Hunters
Necrons: Codex Necrons
Kroot Mercenaries: Chapter Approved
Tau: Codex Tau Empire
Orks: Codex Orks eller Speed Freaks från Codex Armageddon samt Feral Orks från Chapter Approved.
Dark Eldar: Codex Dark Eldar 2nd ed samt uppdateringar från Chapter Approved.
Eldar: Codex Eldar
Imperial Guard: Codex Imperial Guard, Codex Catachans
Space Marines: Codex Space Marines, Codex Blood Angels, Dark Angels, Space Wolves, Black Templars samt 13th Company ur Codex Eye of Terror.

Chaos: Codex Chaos Space Marines eller Lost and the damned från Codex Eye of Terror
Lost and the damned får ej ha allierade från Codex Chaos Space Marines. Med reservation för ändring i och med släppet av den nya Codexen.

Vanliga fordon ur Imperial Armour samt IA-updates får användas undantaget "Flyers", "Super heavies" samt "Gargantuan Creatures" och "Infernus Shells".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar